Ngữ pháp N1~ (よ) うと〜まいと (よ) うが〜まいが

ngu phap n1

A.Cấu trúc ngữ pháp:

動(う・よう形)(thể ý chí) + と/ が + 動(辞書形)+まい+と/が

chú ý: 

  1. 動 II・III → 動(辞書形/ます)+まい
  2. する→するまい・すまい

 B.Ý nghĩa:

Dù có … hay không… thì cũng không liên quan, không ảnh hưởng gì”. Ở mẫu này thì động từ được lặp lại, theo sau là câu thể hiện ý nghĩa không bị ảnh hưởng bởi điều kiện ở trước. Thường là câu thể hiện phán đoán, ý chí của người nói. Mẫu câu này hay dùng kèm những phó từ để nhấn mạnh như:  たとえ、いかに、どんなに (dù thế nào/ dù … bao nhiêu đi nữa)

 C.Ví dụ minh họa:

1 雨が降ろうが降るまいが、サッカーの練習に休みはない。

→ Dù mưa hay không mưa thì tôi cũng không dừng tập bóng đâu.

2 合格の見込みがあろうがあるまいが、今はただ頑張るだけだ。

→ Dù có khả năng đỗ hay không thì giờ chỉ có mỗi cố gắng mà thôi.

3 田中先生は、学生たちが理解しようとするまいと、どんどん難しい話を続けた。

→ Thầy Tanaka thì dù học sinh có hiểu hay không hiểu vẫn cứ tiếp tục giảng những vấn đề khó.

4 信じようが信じまいが、これは事実なのです。しっかり聞いてください。

→ Dù tin hay không tin thì đây cũng là sự thật. Hãy nghe cho rõ nhé.

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.

vậy là chúng ta đã xong Ngữ pháp N1~ (よ) うと〜まいと (よ) うが〜まいが

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.Xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận