Ngữ pháp N1: 〜 てはいられない

ngu phap n1

Ngữ pháp N1: 〜 てはいられない

A. Cấu trúc ngữ pháp:

(動) て形 + はいられない

B. Ý nghĩa:

“Không thể …”. Diễn đạt cảm giác ngay lập tức phải hành động bước tiếp theo, nếu không thì không ổn. Chủ ngữ thường là ngôi thứ 1.

C. Ví dụ minh họa:

① 試験が近いから、遊んではいられないよ。

→ Sắp thi rồi nên không thể chơi được nữa.

やると決めたら、のんびりしてはいられない。今すぐ準備(じゅんび)を始めよう。

→  Đã quyết làm thì không thể đủng đỉnh được. Ngay bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị thôi.

② あれだけひどいことを言われて、わたしも黙(だま)ってはいられなかった。

→ Bị nói những lời tồi tệ như thế đến tôi cũng không thể nào im lặng được.

③ 愚痴(ぐち)を言ったり泣いたりしてはいられない。解決策(かいけつさく)を考えなくては。

→ Không thể cứ phàn nàn khóc lóc mãi được. Phải nghĩ cách giải quyết thôi.

④ 出発(しゅっぱつ)の時間を20分も過ぎた。遅い人もうこれ以上待ってはいられない。

→ Đã quá giờ xuất phát 20 phút rồi. Không thể tiếp tục đợi những người đến muộn nữa.

⑤ やると決めたら、のんびりしてはいられない。今すぐ準備(じゅんび)を始めよう。

→  Đã quyết làm thì không thể đủng đỉnh được. Ngay bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị thôi.

vậy là chúng ta đã xong Ngữ pháp N1: 〜 てはいられない

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận