Ngữ pháp N1~であれ/ であろうと

ngu phap n1

Ngữ pháp N1~であれ/ であろうと

A. Cấu trúc ngữ pháp:

名・疑問詞 + であれ/ であろうと

B. Ý nghĩa:

 “Dù có, dẫu cho …. thì cũng không liên quan, không ảnh hưởng”.  Vế sau biểu thị việc không ảnh hưởng bởi điều kiện trước, thường là câu thể hiện đánh giá, quyết định của người nói. Hay đi cùng các phó từ như 「たとえ、どんな」v.v

C.Ví dụ minh họa

① たとえ嵐(あらし)の夜であれ、私は仕事のため外出する。

→ Dù cho là đêm bão đi chăng nữa nhưng vì công việc tôi vẫn sẽ ra ngoài.

xem thêm tổng hợp ngữ pháp:Tổng Hợp Ngữ pháp n1

 

② どんな権力者 (けんりょくしゃ)であれ、いつかは命がおわりが来る。

→ Dù có là người đầy quyền lực đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ đến lúc phải chết.

③ 理由が何であれ、無断 (むだん) 欠席は許さない。

→ Dù lí do là gì đi nữa thì việc vắng mặt không phép là không thể chấp nhận được.

④ 君に会うためなら、たとえ火の中、水の中であろうと、僕は平気だ。

→ Nếu để gặp em thì dù có là núi đao biển lửa thì anh vẫn không nề hà.

⑤ たとえ偉い教授 (きょうじゅ)であろうと、勉強が必要な時はするべきだ。

→ Dù cho có là giáo sư vĩ đại đi nữa thì lúc cần học vẫn phải học.

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.

Ngữ pháp N1~であれ/ であろうと

xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận