Ngữ pháp N1 てからというもの(は)

ngu phap n1

Ngữ pháp N1 てからというもの(は)

Diễn tả khi hành động nào đó xảy ra, thì có một sự thay đổi và sự thay đổi này cứ giữ nguyên mãi về sau. Mẫu câu này không dùng với những mốc quá khứ gần. Vế sau diễn tả tình trạng sau khi thay đổi.

A.Cấu trúc:

 [動] て形 + からというもの(は)

B.Cách dùng

  1. Sử dụng khi muốn diễn đạt trạng thái từ sau khi thực hiện một hành động nào đó thì trạng thái đó
    cứ tiếp diễn,kéo dài mãi「~にしてから、今までずっと」.Nhấn mạnh ý nghĩa một sự việc bắt đầu kể từ thời điểm đó.
  2. Có ý nghĩa tương tự「てからは」và do có thêm 「というもの」nên mang tính bao hàm cảm xúc
    của người nói trong đó.
  3. Đây là cách nói thiên về văn viết.

C.Ví dụ:

1 娘が大学に入り家を出ていってからというもの、家の中が寂しくなった。

→ Kể từ khi con gái đi học đại học xa nhà, trong nhà đã trở nên buồn hẳn.

2 子供が生まれてからというものは、子供のおもちゃばかり見て歩いています。

→ Kể từ khi con chào đời là tôi cứ vừa đi vừa chỉ ngắm những đồ chơi cho trẻ con.

3 日本に来てからというもの、国の家族のことを思わない日はない。

→ Kể từ khi đến Nhật, không ngày nào là tôi không nghĩ về gia đình.

4 新学期が始まってからというもの、とっても忙しくなった。

→ Kể từ khi kỳ học mới bắt đầu là tôi đã trở nên cực kỳ bận rộn.

5 彼は試験に失敗してからというものすっかり腐(くさ)っている。

→ Kể từ khi thi trượt, anh ta hoàn toàn trở nên đổ đốn.

Ngữ pháp N1 てからというもの(は)

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.Xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận