Ngữ pháp N1~ であれ/~ であれ~ であろうと

ngu phap n1

Ngữ pháp N1~ であれ/~ であれ~ であろうと

Nghĩa là: “A hay B thì kết quả cũng giống nhau”. A và B là những từ/ cụm từ cùng nhóm nghĩa, có liên quan đến nhau.

A.Cấu trúc ngữ pháp:

 [名] + であれ/ であろうと

b.Ví dụ minh họa:

1 文学であれ音楽であれ、芸術(げいじゅつ) には才能が必要なのだ。努力だけではだめなのだ。

→ Dù là văn học hay âm nhạc, đã là nghệ thuật thì năng khiếu là cần thiết. Chỉ có nỗ lực thì không đủ.

2 禁煙であれ禁酒 (きんしゅ) であれ、周りの人の協力が大切だと思う。

→ Cai thuốc hay cai rượu đi nữa, sự phối hợp của những người xung quanh là rất quan trọng.

3 地震であれ火事であれ、緊急(きんきゅう) の場合に冷静(れいせい) になれる人は少ないだろう。

→ Động đất hay là hỏa hoạn cũng vậy, trong trường hợp khẩn cấp thì có lẽ ít người có thể giữ được bình tĩnh.

4 社長であろうと平社員(ひらしゃいん) であろうと、自分の会社を大切に思っているはずだ。

→ Dù là giám đốc hay nhân viên thì nhất định đều phải coi công ty của mình là quan trọng.

vậy là chúng ta đã hiểu rõ hơn về cấu trúc Ngữ pháp N1~ であれ・・・ であれ・~ であろうと phải không nào

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.

Ngữ pháp N1~ であれ/~ であれ~ であろうと

xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận