Ngữ pháp N1 を皮切りに/~ を皮切りとして

ngu phap n1

Ngữ pháp N1 を皮切りに/~ を皮切りとして

Diễn tả khi điều gì bắt đầu thì liên tiếp các hành động hay sự việc tương tự diễn ra, theo hướng phát triển tốt lên. Mẫu câu này không dùng để diễn đạt hiện tượng tự nhiên hay những điều không tốt.

皮切り(かわきり): sự khởi đầu, bắt đầu.

A.Cấu trúc: 

[名] + を皮切りに(して)/ を皮切りとして

B.Cách sử dụng

Là cách nói diễn tả ý “lấy việc gì đó làm điểm xuất phát”.Thường diễn đạt tình trạng sau đó trở
nên khởi sắc hơn,hoặc phát triển vượt bậc.Cũng thường sử dụng dưới dạng「を皮切りにして
を皮切りとして

C.Ví dụ:

1 この作家は自分の父親のことを書いた小説を皮切りに、次々に話題作を発展しています。

→ Tác giả này bắt đầu với việc viết cuốn tiểu thuyết về chính người cha của mình và sau đó liên tiếp có những tác phẩm dành được sự chú ý.

2 わたしたちのバンドは来月3日の東京公演を皮切りにして、全国のツアーを予定しています。

→ Ban nhạc của chúng tôi sẽ bắt đầu diễn ở Tokyo vào ngày mồng 3 tháng tới, sau đó sẽ đi diễn tour khắp cả nước.

3 K銀行とM銀行の合併(がっぺい)を皮切りとして、ここ数年企業の合併・総合が相次(あいつ)いで行われています。

→ Bắt đầu với sự kiện sát nhập ngân hàng K và ngân hàng M, trong vài năm gần đây việc sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp liên tục diễn ra.

4 今度イタリア出店(でみせ)を皮切りに彼はヨーロッパに進出しようとしている。

→ Bắt đầu với việc mở cửa hàng tại Italy lần này, anh ta muốn tiến sang toàn thị trường châu Âu.

5 あの作家は直木(なおき)賞受賞(じゅしょう)を皮切りに、次々に文学賞を総(そう)なめにしていった。

→ Tác giả đó bắt đầu với việc nhận giải thưởng Naoki, đã liên tiếp giành trọn các giải thưởng văn học.

Ngữ pháp N1 を皮切りに/~ を皮切りとして

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.Xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận