Ngữ pháp N2 得ない

ngu phap n2

Ngữ pháp N2 得ない Không thể/ Không có khả năng xảy ra. Mẫu câu dùng nhiều trong văn viết.

A.Cấu trúc:

[動] ます + 得ない (えない)

B.Ý nghĩa:

Không thể/ Không có khả năng xảy ra. Mẫu câu dùng nhiều trong văn viết.

C.Ví dụ:

① 私は賞(しょう)をもらうなんて、あり得ないです。

→ Tôi nhận được giải thưởng là việc không thể xảy ra.

② 今回は予測 (よそく) し得ないことが起きたけど、皆、落ち着いていた。

→ Lần này tuy xảy ra việc không thể đoán trước nhưng mọi người đều bình tĩnh.

③ あの二人が付き合ってる?それはあり得ないよ。

→ Hai người đó hẹn hò ư? Không thể nào.

④ まさか、彼が犯人だったなんて、今も信じえない事です。

→ Bây giờ tôi vẫn không thể nào tin anh ta là kẻ sát nhân.

⑤ 昔の人々は「人が月に行けるようになる」とは思い得なかった。

→ Những người thời xưa đã không thể nghĩ rằng con người lại có thể đi tới cả mặt trăng.

⑥ このような困難な仕事は、われわれの力だけでは処理(しょり)し得ない。

→ Công việc khó khăn thế này chỉ với sức lực của chúng ta thì không thể xử lí được.

vậy là chúng ta đã xong Ngữ pháp N2 得ない

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận