Cấu trúc N4~てある

ngu phap n4

Cấu trúc N4~てある

  • Hành động gì đó đã được làm có mục đích và kết quả của hành động vẫn còn đến hiện tại.
  • Chủ thể của hành động (người gây ra hành động) không được đề cập đến hoặc không quan trọng
  • Chủ ngữ trong câu là đối tượng của hành động, có trạng thái thay đổi sau khi chủ thể tác động vào

A.Cấu trúc:

[Chủ ngữ] + は/が + Tha động từ thể て + ある

B.Ví dụ:

1 電気(でんき)が消 (け)してありました。

→ Điện đã được tắt.

2 問題(もんだい)は15ページに書 (か) いてあります。

→  Câu hỏi được viết ở trang số 15.

3 机(つくえ)の上(うえ)に 辞書(じしょ)が置(お)いてあります。

→ Từ điển đã được đặt ở trên bàn.

4 ケーキが切(き)ってありますよ。食(た)べましょう。

→ Bánh đã được cắt rồi đấy. Ăn thôi.

chúng ta đã xong Cấu trúc N4~てある

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận