Cấu trúc N4 ていただけませんか

Cấu trúc N4 ていただけませんか

Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp mình. Đây là cách nói lịch sự hơn của mẫu câu ~てください

A.Cấu trúc:

[Động từ thể て] + いただけませんか。

B.Ví Dụ

1 ひらがなで 書(か)いて いただけませんか。→ Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

2 もう少(すこ)し ゆっくり 話(はな) して いただけませんか。→ Làm ơn nói chậm hơn một chút được không?

3 コピー機(き)の使(つか)い方(かた)を 説明(せつめい) して いただけませんか。→ Làm ơn giải thích giúp tôi cách dùng máy photocopy được không?

Chú ý: Mẫu câu 「~てくださいませんか」cũng dùng để diễn tả yêu cầu, đề nghị lịch sự nhưng ít trang trọng hơn 「~ていただけませんか」và trang trọng hơn 「~てください」

So sánh mức độ lịch sự, trang trọng trong ví dụ sau:

Mức độ giảm dần 1 → 2 → 3

1 ひらがなで 書いて いただけませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

2 ひらがなで 書いて くださいませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

3 ひらがなで 書いて ください。Xin hãy viết bằng hiragana.

chúng ta đã xong Cấu trúc N4 ていただけませんか

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận