Cấu trúc N4 Tính từ + する ~Làm cho …

ngu phap n4

Cấu trúc N4 Tính từ + する

Ý nghĩa:Làm cho …

A.Cấu trúc:

  • Tính từ -i (bỏ い) + く + する
  • Tính từ -na (bỏ な)   + に + する

B.Ví dụ

1 部屋(へや)を きれいにしました。Tôi đã dọn sạch phòng. (Nguyên văn: Tôi đã làm cho sạch phòng)

2 テレビの音(おとを小(ちい)さくしてください。Hãy vặn nhỏ tiếng ti vi đi. (Nguyên văn: Hãy làm cho tiếng tivi nhỏ đi)

3 水(みず)の量(りょう)を二倍(にばい)にしてください。Hãy tăng lượng nước lên gấp đôi. (二倍: gấp đôi)

4 砂糖(さとう)の量(りょう)を半分(はんぶんにしてください。Hãy giảm lượng đường xuống còn một nửa.

vậy là chúng ta đã xong Cấu trúc N4 Tính từ + する

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận