Cấu trúc N5 より~のほうが So sánh hơn

ngu phap n5

Cấu trúc N5 より~のほうが(So sánh hơn).

Cấu trúc dùng để so sánh giữa hai người, hai đồ vật/sự vật, hoặc hai con vật.

1. [Danh từ 1] は + [Danh từ 2]より + Tính từ + です。 [Danh từ 1], so với  [Danh từ 2] thì … hơn)

Ví dụ:

  • たなかさんは わたしより せがたかいです。(Tanaka thì cao hơn tôi) (せがたかい: cao)
  • このパソコンは そのパソコンより べんりです。(Máy tính này tiện lợi hơn máy tính kia) (パソコン: máy tính xách tay)
  • とらは ねこより 大きいです。(Hổ thì to hơn mèo) (とら: hổ, ねこ: mèo)

Lưu ý:  [Danh từ 1] ở mức độ cao hơn so với [Danh từ 2]

2.  [Danh từ 2] より + [Danh từ 1] のほうが + Tính từ + です。(So với  [Danh từ 2][Danh từ 1] thì … hơn)

Đây chỉ là cách nói đảo ngược lại trật tự của hai danh từ, còn về ý nghĩa, thì  [Danh từ 1] vẫn ở mức độ cao hơn so với [Danh từ 2]

Ví dụ:

  • じてんしゃより くるまのほうが はやいです。(So với xe đạp thì ô tô nhanh hơn)
  • わたしより たなかさんのほうが せがたかいです。(So với tôi thì Tanaka cao hơn.)
  • そのパソコンより このパソコンのほうが べんりです。(So với máy tính kia thì máy tính này tiện lợi hơn)
  • ねこより とらのほうが おおきいです。(So với mèo thì hổ to hơn)

chúng ta đã xong Cấu trúc N5 より~のほうが

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận