Cấu trúc N5~ なくてもいい

106504889 198898424790288 8050208508091610238 n

Cấu trúc N5~ なくてもいい

Mang ý nghĩa “không cần làm/ không phải làm … cũng được.”

A.Cấu trúc: 

Động từ thể ない → なくて + も + いい(です)

B.Ví dụ:

1 きょうは じゅぎょうが ないから、学校(がっこう)に行(い)かなくてもいいです。

→ Hôm nay không có giờ học nên không phải đến trường.

2 先生(せんせい)、この宿題(しゅくだい)は、出(だ)さなくてもいいですか。

→ Thưa thầy, bài tập này không cần nộp có được không ạ?

3 すきじゃないものは、食(た)べなくてもいいですよ。

→ Không cần phải ăn món mà mình không thích.

4 この漢字(かんじ)は覚(おぼえ)なくてもいいです。

→ Không cần phải nhớ chữ kanji này.

5 コーヒーにミルクをいれ なくてもいいよ。わたしはブラックコーヒーがすきだ。

→ Không cần phải thêm sữa vào cà phê đâu. Tôi thích cà phê đen.

Cấu trúc N5~ なくてもいい

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận