Cấu trúc N5 Các cấu trúc sử dụng thể て

106504889 198898424790288 8050208508091610238 n

Cấu trúc N5 Các cấu trúc sử dụng thể て

Cách chia động từ thể て:
Động từ thể て có quy tắc chia hoàn toàn giống với động từ thể た、chỉ cần thay た bằng て.

Các cấu trúc sử dụng thể て:

1. ~ている/ています: Diễn đạt hành động/tình trạng đang diễn ra
a. わたしはほんをよんでいる。Tôi đang đọc sách.
b. ドアがあいている。Cửa đang mở.
c. ともだちとはなしています。Đang nói chuyện với bạn.

2. まだ~ていません。Hành động chưa hoàn thành (Vẫn chưa…)

a. あさごはんを まだたべていません。Tôi vẫn chưa ăn sáng.
b. かれは まだかえっていません。Anh ấy vẫn chưa về.
c. わたしは まだきめていません。Tôi vẫn chưa quyết định.

3. ~てください: Đề nghị, yêu cầu ai đó làm gì
a. にほんごで  はなしてください。Hãy nói bằng tiếng Nhật.
b. ちょっと まってください。Hãy chờ một chút.  (まつ: chờ, đợi)
c. このうたを  きいてください。Hãy nghe bài hát này đi.

Lưu ý:Có thể bỏ 「ください」khi ra lệnh hoặc yêu cầu người ít tuổi hơn, cấp dưới, hoặc bạn bè, người thân.

ví dụ

a. おおきいこえで はなして。Nói to lên.
b. ちょっと まって。Chờ chút nhé.

4. ~てもいいですか。Xin phép làm việc gì đó
a. このケーキを たべても いいですか。Tôi ăn cái bánh này được không?
b. ここで すわっても いいですか。Tôi ngồi ở đây được không?
c. 6じに きても いいですか。6 giờ tôi đến có được không?

Trả lời cho câu hỏi: ~てもいいですか。

  • 「はい、いいですよ」(Vâng, được ạ)
  • 「いいえ、いけませんよ」/ 「いいえ、だめですよ」(Không được)

5. ~ てはいけません。Cấm/ Không được phép.
a. ここで たばこを すってはいけません。Ở đây cấm hút thuốc (たばこをすう: hút thuốc)
b. あぶないから、はいってはいけません。Nguy hiểm, cấm vào!  (あぶない: nguy hiểm)
c. こどもは おさけを のんではいけません。Trẻ con không được uống rượu.

6. ~て、~: Dùng để nối câu, diễn đạt các hành động nối tiếp nhau
a. ひるごはんを たべて、うちに かえります。Tôi ăn trưa xong, rồi về nhà.
b. あさおきて、しんぶんを よみました。Sáng vừa ngủ dậy thì tôi đọc báo.
c. あさごはんを たべて、コーヒーを のみました。Ăn sáng xong thì tôi uống cà phê.

7. ~てから、~:  Sau khi (xong việc gì đó), thì làm việc khác
a. かんがえてから、いってください。Sau khi nghĩ xong thì hãy nói ra nhé. (かんがえる: suy nghĩ, cân nhắc)
b. やまださんが うたをうたってから、たなかさんが ピアノをひきました。Anh Yamada hát xong thì anh Tanaka chơi piano. (ピアノをひく: chơi piano)
c. がっこうが おわってから、アルバイトをしました。Sau khi học xong ở trường thì tôi đi làm thêm. (アルバイト: việc làm thêm)

Phân biệt ~て、~ và ~てから、~

Giống nhau: Cùng diễn đạt các hành động xảy ra nối tiếp, theo thứ tự
Khác nhau:
「~て」 có thể miêu tả nhiều hơn hai hành động, các hành động không cần liên quan đến nhau, chủ ngữ hai vế thường giống nhau.
「~てから」chỉ miêu tả hai hành động, thường là có liên quan đến nhau, chủ ngữ hai vế có thể khác nhau. Khi chủ ngữ hai vế là khác nhau thì vế một thường dùng cấu trúc: Chủ ngữ 1 + が~ động từ 1 てから、chủ ngữ 2 + が/は + động từ 2

chúng ta đã xong Cấu trúc N5 Các cấu trúc sử dụng thể て

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận