Phân biệt ~ようにvà ~ために

ngu phap n4

Phân biệt ~ようにvà ~ために

Ôn lại cấu trúc.~ようにvà ~ために

Về bản chất cả 2 từ đều là mẫu câu diễn đạt mục đích, nhưng 「~ように」 khác với 「~ために」 ở chỗ: mục đích được đề cập đến không thuộc sự kiểm soát trực tiếp của người nói. 「~ように」do đó, thường hay đi kèm với thể khả năng (để có thể…), tự động từ hoặc thể ない (để không …)sau đây chúng ta lần lượt vào từng từ một để hiểu hơn nhé.

Chúng ta cùng đi đến các ví dụ cụ thể để phân biệt ý nghĩa giữa 「~ように」và 「~ために」

A.So sánh hai câu sau:

1.子どもが勉強するように、新しい机(つくえ)を買(か)ってあげました。→ Tôi mua tặng con cái bàn mới để con học.

Phân tích:mục đích là hướng về “con”, không phải “tôi”

2.私は勉強するために、新しい机を買(か)いました。→ Tôi mua cái bàn mới để tôi học.

Phân tích:mục đích là hướng về bản thân “tôi”

B.So sánh hai câu sau:

1.みんなによく見えるように、字を大きく書(か)きました。→ Tôi viết chữ to để mọi người có thể nhìn rõ.

Phân tích:mục đích là hướng về “mọi người”, không phải “tôi”

2.みんなに説明(せつめい)するために、Powerpoint を使(つか)いました。→ Tôi dùng powerpoint để giải thích cho mọi người

Phân tích: mục đích là “giúp tôi giải thích”, hướng về “tôi”

Chú ý :Ngoài ra một số mục đích vẫn hướng về người nói, nhưng thuộc về khả năng hoặc người nói không kiểm soát hay quyết định trực tiếp được thì cũng dùng 「ように」

1.ハワイに行けるように、お金を貯(た)めています。(貯める: ためる: tiết kiệm)→ Tôi tiết kiệm tiền để có thể đi Hawaii.

→ thuộc về khả năng

2.風邪(かぜ)をひかないように、コートを着(き)た。→  Tôi mặc áo khoác để không bị cảm.

→ tôi không kiểm soát được việc “bị cảm”, nên làm gì đó để phòng tránh

Lưu ý:Thể ない thường chỉ dùng với 「ように」.

vậy là các bạn đã hiểu rồi đúng không?

Phân biệt ~ようにvà ~ために

Nếu có thắc mắc các bạn nhớ để lại nhận xét bên dưới nhé.xem thêm tổng hợp ngữ pháp:

Tổng Hợp Ngữ pháp n1

Tổng Hợp Ngữ pháp n2

Tổng Hợp Ngữ pháp n3

Tổng Hợp Ngữ pháp n4

Tổng Hợp Ngữ pháp n5

Đọc tin tức mới tại nhật của đài NHK->cách học tiếng nhật hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận